Patiënteninformatie Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman te Valburg en Herveld

Afspraken:
Zorg dat u bij elke afspraak een grote handdoek bij u heeft. U kunt zich melden bij de secretaresse of plaatsnemen in de wachtkamer.

Vervolgafspraken:
Maakt u met uw behandelend therapeut of de secretaresse. Bij verandering of afzegging kunt u dit telefonisch doen: in Valburg tussen 9.00 en 13.00 uur (0488-431002) in Herveld tussen 13.30 – 17.30 uur (0488-431002) Indien niemand aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Afzeggingen:
Wanneer er een afspraak voor u gemaakt is, betekent dit dat er tijd voor u is gereserveerd. Wanneer u uw afspraak  afzegt binnen 24 uur en wij kunnen er geen nieuwe patiënt inplannen, dan wordt deze behandeling bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij uw ziektekostenverzekeraar, dit wordt dus niet vergoed.

Betalingen:
Wanneer u geen aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar hebt beschouwen wij u als een particulier-verzekerde. Particulier- verzekerden ontvangen maandelijks een nota via Infomedics (Notacollect). De tarieven, die wij u als particulier-verzekerde rekenen, zijn te lezen op ons infoscherm in de wachtkamer. Wij verzoeken u uiterlijk 21 dagen na dagtekening te betalen. Let op hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie! De polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering veranderen jaarlijks. Lees dit a.u.b. goed na. De praktijk is
niet verantwoordelijk voor behandelingen die buiten uw pakket vallen!

Klachten:
Wij zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van het KNGF. 
Als u een klacht heeft, kunt u zich bij ons melden voor informatie. Ook ligt in de wachtkamer de folder ‘als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’.

Parkeren:
In Valburg: bij voorkeur opzij van het gebouw en aan de rand van het grasveld, indien mogelijk niet direct voor de deuren van de oefenzaal en zeker niet voor het raam van de buren. Gelieve het tegelpad vrij te houden.In Herveld: op de parkeerplaats links en rechts van het pad.
Niet voor de schuur!

Privacy:
Wij dragen er zorg voor dat gegevens van u niet aan derden verstrekt worden. Mocht hiertoe een verzoek aan ons gedaan worden, dan zullen wij u hier altijd vooraf toestemming voor vragen. U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw eigen dossier.

Waardevolle voorwerpen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van eigendomen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Download PDF met patiënteninformatie.

Fysiotherapie check

Maak een afspraak.

Binnen 48 uur een afspraak maken bij Fysiotherapie Wijnhoven Gierman.