Huisregels: Patiënteninformatie Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman te Valburg, Herveld en Dodewaard

Afspraken:
Zorg dat u bij elke afspraak een grote handdoek bij u heeft.
U kunt zich melden bij de secretaresse of plaatsnemen in de wachtkamer.
Vervolgafspraken:
Maakt u met uw behandelend therapeut of de secretaresse.
Bij verandering of afzegging kunt u dit telefonisch doen tussen 8:30 en 17:00 uur op:
0488-431002
Indien niemand aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Afzeggingen:
Wanneer er een afspraak voor u gemaakt is, betekent dit dat er tijd voor u is gereserveerd.
Wanneer u uw afspraak afzegt binnen 24 uur en wij kunnen er geen nieuwe patiënt
inplannen, dan wordt deze behandeling bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet
declarabel bij uw ziektekostenverzekeraar, dit wordt dus niet vergoed.

Betalingen:
Wanneer u geen aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar hebt beschouwen wij u
als een particulier-verzekerde.
Particulier-verzekerden ontvangen maandelijks een nota via Infomedics.
De tarieven, die wij u als particulier-verzekerde rekenen, zijn te lezen op ons infoscherm
in de wachtkamer.
Wij verzoeken u uiterlijk 21 dagen na dagtekening te betalen.
Let op hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie! De polisvoorwaarden van uw aanvullende
verzekering veranderen jaarlijks. Lees dit a.u.b. goed na.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor behandelingen die buiten uw pakket vallen!

Klachten: Wij zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van het KNGF.
Als u een klacht heeft, kunt u zich bij ons melden voor informatie. Ook ligt in de wachtkamer
de folder ‘als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’. Heeft u een klacht of een verbeterpunt, meld u dit dan alstublieft bij uw therapeut. Wij gaan zorgvuldig met uw klacht of verbeterpunt om en hopen er samen met u uit te komen. Voor als dit niet mag lukken, zijn wij aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van het KNGF. Ook ligt er inde wachtkamer een folder ‘als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’.

Parkeren:
In Valburg: bij voorkeur opzij van het gebouw en aan de rand van het grasveld, indien mogelijk
niet direct voor de deuren van de oefenzaal en zeker niet voor het raam van de buren.
Gelieve het tegelpad vrij te houden.
In Herveld: op de parkeerplaats links en rechts van het pad. Niet voor de schuur!

Privacy:
Wij dragen er zorg voor dat gegevens van u niet aan derden verstrekt worden. Mocht hiertoe
een verzoek aan ons gedaan worden, dan zullen wij u hier altijd vooraf toestemming voor
vragen. U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw eigen dossier.

Waardevolle voorwerpen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw
eigendommen.

Niet Reanimeren Verklaring: er zijn mensen die niet gereanimeerd willen worden en dit in een verklaring
hebben vastgelegd. Als u wilt dat wij hier in de praktijk ook rekening mee houden, zult u dit zelf duidelijk
kenbaar moeten maken bij de therapeut.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Fysiotherapie check

Maak een afspraak.

Binnen 48 uur een afspraak maken bij Fysiotherapie Wijnhoven Gierman.