U kunt rechtstreeks naar één van de fysiotherapeuten van Wijnhoven Gierman. U heeft dus geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut zal een intake en screening doen om te kijken of de patiënt op het juiste adres is met zijn hulpvraag. Bij twijfel zal de fysiotherapeut de patiënt terug verwijzen naar de huisarts of overleggen met de huisarts. Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Doorverwijzing door?

Doorverwijzing kan tevens plaatsvinden door een huisarts, sportarts, specialist of door de Arbo-arts. In gevallen van kaakklachten, die berusten op spierspanning rond de kaak of in het nekgebied, kan ook een tandarts of kaakspecialist doorverwijzen naar een daartoe opgeleid kaakfysiotherapeut.

Eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak vragen wij u vriendelijk uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de praktijk. Tijdens het eerste consult start de therapeut met inventarisatie van de klachten en een (aanvullend) onderzoek. Vanuit hieruit wordt er gekeken of er indicatie voor fysiotherapie is. Aan de hand van de bevindingen wordt er een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan neemt de therapeut met u door en omvat het behandeldoel, de therapievorm en het te verwachten aantal behandelingen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie?

Mocht u hier vragen over hebben dan beantwoorden wij die graag. Neem dan contact met ons op.