Disclaimer

1. Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de informatie en therapieën van Wijnhoven Gierman. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden en bijvoorbeeld het inschrijven op de Wijnhoven Gierman nieuwsbrief.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

2. Rechten
Aan de informatie die gepubliceerd is op de Wijnhoven Gierman website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

3. Links naar andere websites
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van Wijnhoven Gierman. Onder geen enkel beding neemt Wijnhoven Gierman verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van Wijnhoven Gierman zijn gekoppeld.

4. Correct functioneren
Wijnhoven Gierman streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. Wijnhoven Gierman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

5. Correctheid van informatie
Correctheid van informatie op de website Wijnhoven Gierman streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval u dit waarneemt vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen (laten) aanpassen. Dit bericht kunt u ons sturen aan info@wijnhoven-gierman.nl.

Fysiotherapie check

Maak een afspraak.

Binnen 48 uur een afspraak maken bij Fysiotherapie Wijnhoven Gierman.