Tijdens de eerste afspraak kan er i.v.m. uw BSN-nummer naar een legitimatiebewijs gevraagd worden, wij vragen u vriendelijk deze bij de eerste afspraak mee te nemen. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk een handdoek en eventuele verwijzing mee te brengen. Het eerste consult begint altijd met een inventarisatie van de klachten en een onderzoek. Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en omvat onder meer het behandeldoel, de therapievorm en het te verwachten aantal behandelingen.

Een en ander wordt conform wetgeving vastgelegd in een dossier. Dit alles gebeurt op één dag, maar is niet altijd voor u zichtbaar. Waarschijnlijk heeft u vooraf de intake vragenlijst online ingevuld in uw eigen Wijnhoven Gierman portaal.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.